beskrivende

beskrivende
adj descriptive ( fx poetry).

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Bibliotheca Norvegica — is a four volume bibliography of Norwegian literature edited by Hjalmar Pettersen. The four volumes were published between 1899 and 1924, and comprise together more than 3,300 pages.[1] The first volume is titled Norsk boglexikon 1643–1813 and… …   Wikipedia

  • Modifikator — Beskriver. 1. Præmodifikator: beskrivende led foran kernen. Ex: det store hus. 2. Postmodfikator: beskrivende led efter kernen. Ex: det store hus på landet …   Danske encyklopædi

  • Adjektiver — Tillægsord. Beskriver egenskaber ved personer/ting. Semantisk inddeling: 1. Beskrivende: stor, klog 2. Klassificerende: menneskelig Bøjes i: 1. Bestemthed: den store mand 2. Numerus: de store mænd 3. Genus: la mujer guapa 4. Kasus: ein grosser… …   Danske encyklopædi

  • Dusine — er et pigenavn. Da der var store børneflokke, kunne man finde på at tildele barn nummer 12, hvis det var en pige, dette meget beskrivende navn …   Danske encyklopædi

  • Geografi — er studiet af overfladen af jorden. Ordet stammer fra de græske ord hê gê ( jorden ) og graphein ( at skrive ). Geografi er meget mere end kartografi, studiet af landkort. Ikke alene undersøger man hvad der er hvor på jorden, men også hvorfor det …   Danske encyklopædi

  • Grammatik — Sproglære. Indeholder gerne: 1. morfologi (bøjningslæren) 2. syntaks (sætningslæren) 3. fonetik (lydlæren) evt. også: 4. semantik (betydningslæren) 5. pragmatik (sprogbrugslæren) Grammatiktyper: 1. deskriptiv (beskrivende) 2. komparativ… …   Danske encyklopædi

  • Parantetisk — Ikke bestemmende, beskrivende (noget som kan udelades). Parantetisk tilføjelse: Apposition. Se også Relative pronominer …   Danske encyklopædi

  • deskriptiv — de|skrip|tiv adj., t, e (beskrivende) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”